Úvod

Projekt „Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech“ byl navržen a je realizován ve spolupráci s převážnou většinou center komplexní onkologické péče v ČR. Ústředním principem je vytvoření komunikační a analytické infrastruktury, která povede k zpřístupnění a výměně informací týkajících se péče o onkologicky nemocné pacienty. Na jejím budování se jako partneři aktivně podílejí všechna zapojená pracoviště.

Pro potřeby každého se zapojených center bude vyvinuta lokální edukační aplikace, která bude pracovat nad konkrétními daty zdravotnického zařízení a umožní tak provádění on-line analýz nad reálnými klinicko-ekonomickými daty.

Centrální webový portál představuje komunikační a edukační uzel doplněný o portálovou interaktivní aplikaci budovanou rovněž ve spolupráci se všemi zúčastněnými partnery. Aplikace bude formou analytických reportů realizovat výstupy nad informacemi získanými z reálného provozu zdravotnických zařízení. Dojde tak k vytvoření informačního zdroje, který umožní jednotlivým partnerům získat cennou referenci v oblasti péče o onkologicky nemocné a významně také podpoří publikační aktivity, které jsou podstatným výstupem realizovaného projektu.

Aktuality

» Archiv