Synergické projekty

Projekt má vazbu na další synergické projekty realizované Institutem biostatistiky a analýz MU. Jedná se zejména o následující:

SVOD - Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat [Podrobnosti detail]

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců nejen v ČR, ale i v zahraničí (z tohoto důvodu byl portál vytvořen také v anglickém jazyce).

NOP On-line [Podrobnosti detail]

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center (KOC) České republiky.

MEFANET [Podrobnosti detail]

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard (FRVŠ č. 2608/2007) [Podrobnosti detail]

Projekt vyvíjející elektronickou knihovnu chemoterapeutických režimů, kterou lze využívat pro výukové účely i v klinické praxi.

Mamo.cz - program mamografického screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Sběr a statistické zpracování dat z mamografického screeningu v ČR.

Cervix.cz - program cervikálního screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Sběr a statistické zpracování dat z cervikálního screeningu v ČR.

Kolorektum.cz - program kolorektálního screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Sběr a statistické zpracování dat z kolorektálního screeningu v ČR.

Rozvojový projekt Matematické biologie [Podrobnosti detail]

Rozvojový projekt zaměřený na vybudování nového typu bakalářského i magisterského studia. Projekt si klade za cíl významně urychlit rozvoj zcela nového a žádaného studijního oboru Matematické biologie a zajistit pro jeho rozvoj garanci významných mezinárodních odborníků.