ProjektOdborná garance

Odborná garance

Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

Velmi si vážíme skutečnosti, že se nad odbornou stránkou projektu rozhodla převzít záštitu Česká onkologická společnost ČLS JEP. Tato skutečnost spolu s erudicí odborných garantů všech jednotlivých zapojených partnerů vytváří ty nejlepší předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

Odborní garanti zapojených partnerů

 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Thomayerova nemocnice)
 • prof. MUDr.  Marek Babjuk, CSc. (Fakultní nemocnice v Motole)
 • MUDr. Jiří Bartoš, MBA (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz)
 • doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice Ostrava)
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Fakultní nemocnice Plzeň)
 • prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (Fakultní nemocnice v Motole)
 • MUDr. Milan Lysý (Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.)
 • prof. MUDr.  Bohuslav Melichar, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc)
 • prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
 • MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice v Motole)
 • MUDr. Lubomír Slavíček  (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Masarykův onkologický ústav)