ProjektRealizace projektu Cíle projektu

Cíle projektu

Onkologická onemocnění patří mezi nejčastější příčinu úmrtí v ČR. Léčba onkologicky nemocných pacientů patří mezi nejnáročnější a nejnákladnější medicínskou oblast českého zdravotnictví. Nejnáročnější onkologická péče je v ČR soustředěna zejména ve 13 komplexních onkologických centrech, které při její realizaci úzce spolupracují s dalšími zdravotnickými zařízeními. Většina komplexních onkologických center se rozhodla stát se partnery tohoto projektu. Nicméně informovanost cílové skupiny ve specifické oblasti kvality a efektivity onkologické péče je v současné době stále nedostatečná. Ambicí projektu je tedy pokusit se vzájemnou spoluprací a analýzou příslušných dat překonat tento přetrvávající handicap.

Cílem projektu je významné prohloubení spolupráce mezi všemi centry komplexní onkologické péče v ČR, což podstatně rozšíří odborné dovednosti akademických pracovníků a lékařů (zejm. onkologů) a posílí jejich vzájemnou komunikaci na odborné úrovni. Důležité je navázání dalších partnerství mezi subjekty a jednotlivci z cílové skupiny a podpora a rozvoj jejich publikačních aktivit. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je pak ve spolupráci s partnerským zdravotnickým zařízením vybudovat informační a analytickou platformu, která umožní vyhodnocení komplexních aspektů lékařské péče o pacienty nemocnice se zvláštním důrazem na onkologicky nemocné pacienty partnerského zdravotnického zařízení.