ProjektRealizace projektu Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří zejména odborní pracovníci zdravotnických zařízení, akademičtí pracovníci vysokých škol a také postgraduální studenti lékařských a příbuzných oborů.

Podpořené osoby získají díky projektu přístup ke zcela nové kvalitě zpracovaných a komentovaných informací o praktickém průběhu léčby onkologicky nemocných pacientů, které dosud nejsou odborně a edukačně jako celek téměř vůbec využívány. Tento informační zdroj, vycházející z popisu reálných procesů uvnitř nemocnic, bude nabízet zpracované údaje o léčebných postupech prováděných v klinické praxi. Bude se jednat o komplexní pohled na reálně probíhající průřezovou léčbu onkologicky nemocných pacientů, nikoli jen kazuistickou deskripci jednotlivých případů, jak je obvyklé. Průběh léčby bude vždy vzhledem k jejímu typu a diagnóze v maximální možné míře popsán parametrickými údaji, analyzován a porovnáván s referenčními či doporučenými hodnotami. Podstatná je rovněž možnost využití nově vzniklého informačního zdroje k obohacení vědeckých prací podpořených akademických a vědeckých pracovníků.