ProjektRealizace projektu Plánované aktivity

Plánované aktivity

Základním principem projektu je vytvoření nového informačního zdroje a ustavení a rozšíření komunikace v rámci cílové skupiny. Klíčovými aktivitami realizovanými v rámci projektu tedy budou:

  • vytvoření centrálního informačního zdroje a lokálních edukačních aplikací na půdě partnerských zařízení,
  • pořádání workshopů a seminářů pod garancí jednotlivých partnerů,
  • organizace celostátních konferencí,
  • možnost stáží pro Ph.D. studenty v rámci cílové skupiny,
  • publikační aktivity v rámci projektu.

Výstupem těchto aktivit budou autorské publikace, analýzy, prezentace, autorské aplikace a samozřejmě také navázané vztahy a podpořené osoby z cílové skupiny, kterým budou v rámci projektu zpřístupněny zcela nové pohledy na léčbu onkologicky nemocných pacientů v ČR.