VýstupyČlánky a konferenční příspěvky

Články a konferenční příspěvky

Následující výstupy byly publikovány s podporou projektu ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech".

Články v odborných časopisech a kapitoly v knihách

 • Blaha M, Janča D, Klika P, Mužík J, Dušek L.: Project I-COP - Architecture of Software Tool for Decision Support in Oncology. Stud Health Technol Inform. 2013;186:130-4.
 • Dušek L., Májek O., Mužík J., Koptíková J., Pavlík T., Skřičková J.: Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v České republice. In: Skřičková J., Kolek V. (eds.) Nádory plic, pleury a mediastina. Praha: Maxdorf, 2012, pp. 12-39. ISBN 978-80-7345-298-8.
 • Dušek L., Mužík J., Koptíková J., Májek O., Pavlík T., Skřičková J.: Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina a pleury v České republice. In: Skřičková J., Kolek V. (eds.) Nádory plic, pleury a mediastina. Praha: Maxdorf, 2012, pp. 363-370. ISBN 978-80-7345-298-8.
 • Dušek L., Mužík J., Májek O., Pavlík T.: Kolorektální karcinom v ČR – data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii 2012;91:39-43.
 • Májek O., Daneš J., Skovajsová M., Zavoral M., Suchánek Š., Dvořák V., Dušková J., Malík T., Seifert B., Kožený P., Klimeš D., Pavlík T., Dušek L.: Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jeho výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012;1(2):8-14.

Odborné zprávy

 • Skřičková J., Kolek V., Pešek M., Melichar B., Petruželka L., Büchler T., Burger M., Hejduk K., Klika P., Jarkovský J., Dušek L. Mapování epidemiologické situace nemalobuněčného karcinomu plic a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu neresekovatelného a metastatického stadia v letech 2007–2013 ( PDF soubor, 900 kB)

 • Melichar B., Burger M., Lakomý R., Klika P., Jarkovský J., Malúšková D., Kučerová M., Brabec P., Dušek L. Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007–2014 ( PDF soubor, 1,6 MB)

Konferenční příspěvky

 • Abrahámová J., Dušek L.: Rozbor nákladů spojených s validací dat a aktuální stav financování NOR ČR. XXXVI. brněnské onkologické dny a XXVI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 19.–21. 4. 2012.
 • Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.: I-COPedu – analytical application for hospital data mining. MEFANET 2012, Brno, 27.-28. 11. 2012.
 • Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.: Automated research and mining of real-life hospital cancer care data: A proposal of functional solution realized in project "Educational platform I-COPEDU" ( PDF soubor, 1,7 MB). European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.-5. 5. 2012
 • Dušek L., Malúšková D., Mužík J., Pavlík T., Májek O.: Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje. XXI. jarní setkání Loket 2012, 2. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Loket nad Ohří, 12.–13. 4. 2012.
 • Dušek L., Mužík J., Shima F., Fialka R., Tomas J., Abrahámová J.: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2009 a inovace v jejich zpracování. XXXVI. brněnské onkologické dny a XXVI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 19.–21. 4. 2012.
 • Dušek L., Pavlík T., Kala Z., Duda M.: Nejnovější trendy v přežití pacientů se zhoubnými nádory kolorekta, žaludku a jícnu. Srovnání českých a mezinárodních dat. XXIV. Petřivalského-Rapantův den. Olomouc, 26.-27 4. 2012.
 • Májek O.: Can we utilize hospital-based data to improve the performance of CRC screening? ( PDF soubor, 789 kB). European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.-5. 5. 2012
 • Mužík J., Dušek L., Blaha M., Klika P.: Hospital-based data in regional and local strategies optimizing CRC control and management: real-world outcomes of the Czech National Cancer Control Programme ( PDF soubor, 1,9 MB). European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.-5. 5. 2012
 • Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Blaha, M.: Can we utilize real-world data to support colorectal cancer control? ( PDF soubor, 231 kB). European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.-5. 5. 2012