VýstupyEdukační reporting

Edukační reporting

Tato sekce obsahuje on-line reporting vybudovaný ve spolupráci se všemi zapojenými partnerskými zařízeními. Datová základna byla budována postupně v průběhu první poloviny realizace projektu.

http://edu.icop.cz

Jedná se o průběžné plnění obsáhlého datového skladu tak, jak se daří realizovat lokální aplikace na půdě partnerů. Z těchto dílčích databází dochází k naplnění neadresného centrálního referenčního datového skladu, který pak obsahuje srovnávací hodnoty za celou ČR. Reporting vybudovaný nad těmito daty poskytuje výstupy, ve kterých analyzuje strukturované klinické informace o primární diagnostice a léčbě onkologicky nemocných dle Národního onkologického registru a referenční informace získané z neadresných dat přímo z klinické praxe onkologických center.

Data zobrazovaná v reportingu mají pouze edukační charakter a v žádném případě se nejedná o realná data ČR.

SVOD - Systém pro vizualizaci onkologických dat

SVOD (Systém pro vizualizaci onkologických dat) je komplexní informační portál zaměřený na epidemiologii nádorů v České republice. Cílem je zpřístupnit reprezentativní a velmi cenná data z Národního onkologického registru ČR širokému spektru uživatelů a zájemců nejen ČR. Webový portál představuje dynamickou informační platformu, která je pravidelně aktualizována a která také umožní zájemcům provádění řady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpřístupněné analýzy obsahují bezpečná a publikovatelná data o epidemiologii nádorů, a to bez jakýchkoli osobních dat pacientů. Uživatel má k dispozici několik typů výstupů od prostého vývoje incidence a mortality v čase přes věkovou strukturu pacientů a podíl klinických stadií až po regionální a mezinárodní porovnání incidence.

http://www.svod.cz

 

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

Svým obsahem je portál DIOS určen nejen pro lékaře, ale i pro studenty medicíny se zájmem o oblast protinádorové léčby. Knihovna chemoterapeutických režimů je vybavena vyhledávacím nástrojem, který uživateli umožňuje rychle dohledat seznam režimů podle zvolených kritérií, kterými může být diagnóza, záměr léčby, linie léčby či konkrétní cytostatikum. Dále je možné prakticky si vyzkoušet návrh léčebného plánu o volitelném počtu cyklů pro konkrétního pacienta. K dispozici je podrobné vysvětlení přepočtu cílových dávek cytostatik a taktéž informace o významu a způsobu hodnocení dosahované intenzity dávky. Výpočet intenzity dávky je možné si vyzkoušet pro libovolně zvolený chemoterapeutický režim přímo na portálu ve webovém kalkulátoru. V současné době databáze obsahuje přes 260 definic chemoterapeutických režimů pro všechny významné onkologické diagnózy.

http://dios.registry.cz