VýstupyKonference, semináře, workshopy Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
21.-23. 11. 2012 Onkologická sympozia 2012

 

21.-23. 11. 2012: Onkologická sympozia 2012

Ve dnech 21.–23. 11. 2012 proběhla edukace cílové skupiny onkologů se zaměřením na uroonkologii a problematiku diagnostiky a léčby karcinomu prsu. Edukace byla realizována v rámci odborných onkologických sympozií.

  • 20. onkologicko-urologické sympozium probíhalo 21. a 22. listopadu 2012 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ve spolupráci s Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Motole.
  • 16. mammologické sympozium probíhalo 23. listopadu 2012 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ve spolupráci s Radioterapeuticko-onkologickým oddělením Fakultní nemocnice v Motole.
  • Program a vybrané prezentace najdete v odstavci Onkologická sympozia 2012.