VýstupyKonference, semináře, workshopy Sympozium Aplikace praktických poznatků zdravotnického zařízení do výuky a výzkumu (2013)

Sympozium Aplikace praktických poznatků zdravotnického zařízení do výuky a výzkumu (2013)

Ve dnech 26.–27. listopadu 2013 proběhla celostátní konference informační sítě onkologických center, která je spolupořádána v rámci realizace projektu I-COPEDU.

Hlavním tématem v rámci realizovaného projektu I-COPEDU bylo využití a aplikace praktických poznatků zdravotnických zařízení do výuky a výzkumu.

Téma využití již existujících datových zdrojů nemocnic pro vzdělávání lékařů bylo široce diskutováno i v rámci samostatného symposia věnovaného především nemocničním informačním systémům. Jednotliví přednášející představili své zkušenosti z reálné nemocniční praxe včetně ukázky edukačních výstupů.

M. Blaha: Informační síť komplexních onkologických center v ČR – projekt I-COPedu ( PDF soubor, 4.4 MB)

D. Kula: Telemedicína v praxi – zkušenosti z realizace projektů Národního telemedicínského centra ( PDF soubor, 3.2 MB)

M. Navrátil: Management vzdělávacích kiosků ( PDF soubor, 4.4 MB)

V. Rous: Informační bezpečnost v praxi Thomayerovy nemocnice ( PDF soubor, 1.0 MB)

V. Porod: Sdílení, standardy a bezpečnost obrazových dat ve zdravotnictví ( PDF soubor, 1.5 MB)

M. Knotek: Přínosy zavedení normy ISO 27000 - Systém managementu bezpečnosti informací ( PDF soubor, 305 kB)

V. Křivková: Legislativní aspekty sběru a sdílení klinických dat pro výuku ( PDF soubor, 888 kB)